GrænseGuiden.dk


Solceller til tyske priser

solceller3

Priserne på solcelle-anlæg i Tyskland er faldet med 60 % siden 2006 ifølge det tyske prisindeks (BSW-Preisindex). Og de er fortsat i fald.  I begyndelsen af 2006 skulle man regne med at betale omkring 5.000 euro pr. kWp (Kilowattpeak), mens samme i begyndelsen af 2012 kunne erhverves for lige godt 2.000 euro og i midten af 2013 for ca. 1.600 euro pr. kWp. Årsagen er blandt andet, at der i Tyskland bliver produceret og installeret rigtig mange solcelle-anlæg, og det har naturligvis presset priserne godt nedad.

Men hvad er en kWp? Det er en betegnelse for den maksimale produktionskapacitet for et givent solcellepanel. Udregningen sker under særlige testforhold, så alle solceller måles efter de samme parametre. Produktionskataciteten måles helt konkret ved at udsætte solcellerne for en lysbestråling på 1.000 Watt ved 25 grader celcius varme. Solcellepaneler sammensættes ofte i pakker fra 1 kWp til 6 kWp, så man kan dække behovet hos den enkelte husstand.

Der findes ikke en omregningsfaktor fra kWp til kWh (kilowatt-timer). Men forholdene i Danmark taget i betragtning regnes der ofte med, at et anlæg på 1 kWp vil kunne producere omkring 800-900 kWh om året.

Solceller kontra andre opvarmningsformer.

I Danmark har der været stor debat om tilskudsordningerne til solcelleanlæg, og disse er da også på nuværende tidspunkt ændret – og desværre ikke til det bedre for solcelle-tilhængerne. Noget andet, man løbende debatterer, er, om solcelle-anlæg i virkeligheden er konkurrencedygtige sammenlignet med andre former for opvarmning som f.eks. varmepumper og elvarme. Se priser på forskellige opvarmningsformer på: http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/det-koster-de-forskellige-opvarmningsformer/

Hvis man skal finde ud af, om man vil investere i et solcelle-anlæg, er der forskellige faktorer, som er vigtige at have med i sine overvejelser.

  • Den samlede pris – inklusive montering – på anlægget
  • Fremtidens elpriser
  • Husstandens elforbrug
  • Renteudgifter
  • Fordeling af indtægter og udgifter over den periode, anlægget beregnes at fungere
  • Reparationer og vedligehold
  • Aftagende effektivitet af solcelle-anlægget

I perioden 2006-2011 er elprisen jf. solcelleguiden.dk steget med ca. 4 % om året, og man forventer, at energipriserne vil fortsætte med at stige i nogenlunde samlet takt. Flere kilder beregner, at man for et almindeligt parcelhus skal regne med en udgift på omkring 90.000 – 120.000 kr. til etablering af anlægget. Visse kilder angiver endog priser helt op til 180.000 kr. Alt afhænger naturligvis af, hvor stort man vil have sit anlæg, men det er i alle tilfælde store omkostninger, der er i spil. Og problemet er, at man skal regne med en rimelig lang tilbagebetalingstid især efter, at de nye tilskudsregler er sat i kraft. Bolius har i januar 2013 beregnet, at investeringen efter de gamle regler var tjent hjem på ca. 5-10 år, mens samme investering efter de nye regler vil være tjent hjem på 16-22 år alt efter model og størrelse.

 

Kan det betale sig at købe solcelleanlæg i Tyskland?

Det er ikke umiddelbart nemt at finde frem til de danske priser på et solcelle-anlæg. På rigtig mange hjemmesider har man adgang til at indhente tilbud typisk fra 3 forskellige leverandører, som man henvises til fra den pågældende hjemmeside. For at få tilbuddene udarbejdet, skal der opgives mange detaljer om beliggenhed, tagform og deslige. Derfor er det også svært at sammenligne danske og tyske priser.

Men hvis man med tallene fra BSW Preisindex i Tyskland i hånden regner med at ville investere i et anlæg med en ydelse på f.eks. 6 kWp, som er et rimeligt stort anlæg, så vil en gennemsnitspris på det tyske marked altså ligge på ca. 71.500 danske kroner. Det kunne altså se ud, som om det godt kunne betale sig at hente sit solcelle-anlæg på den anden side af grænsen.

Man skal dog huske at sikre sig en række ting såsom, hvorvidt prisen er inklusive montage, hvordan det forholder sig med garanti, hvordan det forholder sig med at indhente det danske tilskud, når anlægget købes i udlandet m.m.

Vi kan ikke i denne artikel komme ind på de tekniske detaljer. Der er utrolig meget, man skal sætte sig ind i, når man planlægger at investere i et solcelle-anlæg.  Og det betaler sig at se sig rigtig godt for – og at indhente flere tilbud, før man beslutter sig.

 

Er solceller gode for miljøet?

Solceller er populære i hele Europa, viser nye undersøgelser. Men nogle forskere er også begyndt at råbe vagt i gevær, fordi de mener, at der i produktionen af anlæggene sker et udslip af klimagasser, der er langt mere klimaskadelige end CO2. Den norske forsker Otto Andersen, der er forsker i miljøproblematikker og alternative energiformer, påpeger i november 2013, at produktionen af solcelleanlæg f.eks. forurener luften med SF6, der er 39.800 gange så klimaskadeligt som CO2. Hertil svarer industriens egne forskere, at Otto Andersen baserer sig på gamle tal, og at hans påstande derfor er forkerte. Så der er godt gang i debatten.

Man skal have både tid og god vilje, hvis man vil sætte sig godt ind i, om det betaler sig at investere i et solcelleanlæg. Vi har nedenfor samlet en række links, som måske kan være en lille hjælp i overvejelserne omkring solceller – og også til, hvorvidt det kan være en god idé at interessere sig for det tyske marked på området.

 

Tyske prisforhold og generelle oplysninger om solar-anlæg:

http://www.solarwirtschaft.de/preisindex

http://www.solaranlage.de/preise-kosten/photovoltaik-kosten

http://www.photovoltaikförderung.net

http://www.photovoltaikförderung.net/preise/

http://www.solaranlage.eu

http://www.solarwirtschaft.de/preisindex

 

Danske solcelleanlæg – prisforhold og generelle oplysninger:

http://www.solcelleguiden.dk/solceller_kwp.asp

http://www.solcelleguiden.dk/solceller_investering.asp

http://www.bolius.dk/netop-nu/solceller/

http://ing.dk/artikel/solcelle-teknologien-pa-vej-ud-af-vindmollernes-skygge-114310

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/politik/dansk-klima-energipolitik/klimakommissionen/groen-energi/baggrundsrapporter/Solcelle%20teknologi.pdf

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/ny-teknologi/teknologi-strategier/solenergi/PV-strategi%20rev_final_A%20Del%202.pdf

http://ing.dk/artikel/opraab-fra-forsker-solceller-er-den-mest-klimaskadelige-groenne-energiform-163956

Elsa Holmer, Grænseguiden.