GrænseGuiden.dk


Flexleasing – en drøm eller?

Flexleasing – en drøm med ukendte faktorer?

ferrari2

Vil du gerne køre rundt i Danmark i en smart luksusbil uden at skulle hale halvanden million op af lommerne i registreringsafgift? Skal man tro en rimeligt ny form for leasing, den såkaldte flexleasing, så er det nu muligt – og oven i købet uden at skulle betale dansk registreringsafgift.

Det lyder som et eventyr. Og det er det måske også – for de fleste danskere i det mindste – og tilmed et måske urealistisk eventyr. For de biler, det virkelig betaler sig af flexlease jævnfør de firmaer, der sørger for flexleasing-kontrakter til danskere med luksusbil-drømme, er dyre biler eller biler, der kun skal køre en del af året.

De fordele, der opridses af leasing-firmaerne, er blandt andet følgende:

  • Leasingtageren skal kun erlægge fra 30% – 50% af bilens pris (uden danske afgifter) ved kontraktens indgåelse og undgår hermed en større investering
  • Der skal kun betales mellem 0,5% og 2 % af den danske registreringsafgift for hver måned, leasingkontrakten gælder alt efter bilens alder
  • Der skal kun betales forsikringspræmie af bilens reelle værdi – uden registreringsafgift
  • Der vil generelt være et lavere værditab på bilen
  • Bilen kan sælges uden for Danmark efter end flexleasing-aftale

 

Det lyder alt sammen lovende og spændende. Og nogle firmaer reklamerer da også med, at de afgiftsplagede danskere kan komme til at køre i drømmebilen i løbet af få uger. ”Du skal bare finde din drømmebil – så klarer vi resten”. For godt til at være sandt?

Det er i hvert tilfælde mere kompliceret, end det umiddelbart ser ud til.

For det første skal man være forsigtig, når man vælger sit flexleasing-selskab. Der er brådne kar i alle brancher, og hos FDM har man allerede set konsekvenserne af aftaler, der stiller leasing-tageren meget dårligt. Nogle af de mere kendte faldgruber er:

  • Det leasingselskab, der er ejer af bilen kan gå konkurs
  • Leasing-tager må under ingen omstændigheder selv købe bilen efter leasing-kontraktens ophør
  • Leasingtager er forpligtet til selv af anvise en 3.parts køber til en i forvejen aftalt ”scrap-pris”
  • Hvis salgsværdien af bilen efter leasingkontraktens ophør er lavere end forudset, er det leasingtager, der skal betale differencen

Kontrakterne kan være meget svære at gennemskue, og man bør som et minimum sørge for at beregne økonomien både ved et normalt køb og ved leasing. Det ser forjættende ud, når man kan undgå at betale den danske registreringsafgift og alligevel kunne køre rundt på danske plader. Men der er stor risiko for, at man kommer til at ”overkøbe” – dvs. at købe en bil, der reelt er for dyr i forhold til, hvad man egentlig har råd til.

ferrari3

 

Hvordan foregår flexleasing?

Den typiske flexleasing-bil er en luksusbil, der er mere end 3 år gammel. Det er nemlig sådan, at registreringsafgiften pr. måned udgør 2 % for en bil, der er 1-3 måneder gammel, 1% fra 3-36 måneder og ½ % for en bil mere end 36 måneder gammel, når flexleasing-kontrakten bliver indgået. Der skal være tale om en bil, der ikke er indregistreret i Danmark, men der er jævnfør flere af flexleasing-selskaberne ikke noget til hindring for, at man udfører sin bil af Danmark og herefter sælger den til leasingselskabet. I den forbindelse kan man påregne at få 85% af registreringsafgiften tilbagebetalt fra SKAT. De resterende 15% beholder SKAT som en slags ”straf”-gebyr.

Når man sælger sin bil til leasingselskabet for herefter at indgå en flexleasing-aftale, skal man være klar over, at man ikke mere ejer sin bil. Derfor skal man se sig godt for, inden man vælger sit selskab. Det er vigtigt, at man – så vidt det er muligt – er sikret mod, at selskabet evt. går konkurs. I så tilfælde er depositum og bil nemlig tabt for leasingtager.

Man kan selv finde den bil, man ønsker at flexlease, i udlandet – eller man kan i nogle tilfælde bede sin leasingvirksomhed om at finde bilen, sørge for transport osv. Det koster naturligvis et gebyr, som man i hvert enkelt tilfælde må vurdere, om man har lyst til at betale.

En flexleasing-kontrakt løber mellem 1 måned og 36 måneder. Ud over den registreringsafgift på mellem ½ og 2 %, der herefter månedligt skal betales, skal der også erlægges en rente til staten som kompensation for at køre i en flexleasing-bil. Denne rente fastsættes til  Nationalbankens udlånsrente + 2,3 % p.a.  Leasing-tager betaler selv vægt-/ejerafgift, serviceeftersyn, synsgebyr og eventuelle andre forbrugsudgifter. ”Det er næsten som at eje bilen selv”, som et af firmaerne skriver på deres hjemmeside. Der vil naturligvis også være nogle éngangs-udgifter såsom etableringsomkostninger af kontrakten og leveringsomkostninger, der omfatter bl.a. toldsyn, indregistrering, transport m.m.

Når kontrakten udløber, skal bilen sælges til 3.part, og det er som tidligere nævnt som regel leasingtagerens pligt at finde denne 3.part og vel at mærke til den i forvejen aftalte pris. Hvis bilens salgsværdi ikke lever op til det, der i forvejen er vurderet og aftalt, er det leasing-tagerens problem, og han må i værste fald til lommerne og dække et evt. manglende beløb.

 

Drøm eller mareridt?

Er flexleasing en super mulighed for at køre i drømmebilen på danske plader, eller er det som at købe højrisiko-aktier?  Jeg har spurgt afdelingsleder Per Alkestrup fra FDM, hvad man der har af erfaring. Han siger blandt andet: ”Nu ser vi jo som regel kun de tilfælde, hvor det går galt, og hvor vores kunder er kommet i klemme. Det er der så også til gengæld nogle stykker, der kommer. Det er en risiko at løbe, og det er også, hvad man kunne kalde for ”ubeskyttet land”. Der findes nemlig ingen brancheforening for selskaber, der laver flexleasing. Der er heller ingen lov, der samler forbrugeren op, ligesom der f.eks. er ved almindelige leasingkontrakter og ved køb af bil. Flexleasing er ikke leje og ikke køb. Derfor skal man være varsom. Der er mange ting at tage med i betragtning. Vi tilbyder vores medlemmer at gennemgå kontrakterne, før de underskrives. Så kan vi i hvert tilfælde sortere de største risici fra”.

ferrari1

 

En tilfreds leasingtager.

Jeg har også talt med en tilfreds flexleasingtager. Det er Kenneth Brinkmann fra Nunu Consult i Odense, der siger følgende: ”Jeg startede med at privatlease min bil og gik herefter over til en flexleasingkontrakt for nogle år siden. For mig er det en stor fordel at kunne flexlease min bil, blandt fordi jeg har et firma. Jeg har en split-leasing kontrakt, der betyder, at jeg via en slags gps i bilen kan indtaste, om jeg kører privat eller firmakørsel. Så får jeg hver måned én faktura til firmaet og en anden privat og får herigennem også en elektronisk kørebog. Alle omkostninger bliver altså nøje delt op i det forhold, jeg benytter bilen til henholdsvis privat og erhvervskørsel, og hermed er der ingen beskatning af fri bil. Jeg har en baggrund i finanssektoren, så for mig er det ikke nogen svær opgave at gennemskue kontrakten. Hvis jeg skulle flexlease som privatmand uden forudgående kendskab til den slags kontrakter, ville jeg nok betænke mig. Det er fantastisk vigtigt, at man får fat i et solidt leasingselskab, som ved, hvad de har med at gøre. Jeg forstår i øvrigt ikke, at den form for leasing ikke er noget, investeringsselskaberne har taget op, således at det ville være nemmere for privatfolk også at køre bil på denne måde.”

Kenneth Brinkmann giver også udtryk for, at han mener, der skal noget mere lovgivning til på området. Når han får sin faktura fra leasingselskabet, kan han f.eks. ikke se, hvad han betaler for de enkelte dele af kontrakterne, dvs. afgift, renter til SKAT og håndteringsgebyrer til firmaet. ”Jeg kan kun se det samlede beløb, der skal erlægges. Der burde være regler for, at der skal gøres rede for hver enkelt del af betalingen”, siger Kenneth Brinkmann.

Om flexleasing udgør et godt alternativ til at eje sin bil selv, er altså op til den enkelte forbruger at afgøre. Man skal være god til at gennemskue vilkårene, ligesom det er en god idé at regne godt på tallene. Og så skal man som tidligere nævnt vælge sit leasingselskab med omhu.

 

Elsa Holmer, Grænseguiden

 

Links:

http://timetax.dk/Skatteartikler/Flexleasingafbiler.aspx

http://www.leaser.dk/privatleasing/fdm-kontrakt-til-privatleasing

http://www.leaser.dk/flexleasing/hvad-er-flexleasing

http://lysdahl-simonsen.dk/flex-leasing

http://www.justlease.dk/hvad-er-flexleasing.html

http://www.sand-jensen.dk/flexleasing

http://www.business.dk/privatoekonomi/billig-genvej-til-tysk-luksusbil