GrænseGuiden.dk


UNLEASH – bæredygtige talenter fra hele verden samlet på danske højskoler

Denne uges artikel handler undtagelsesvist ikke om Tyskland men derimod om noget, der foregår i Danmark her i august måned 2017. Et ganske usædvanligt projekt, som alligevel ikke rigtigt har ramt avisernes forsider.

Deltagerne i UNLEASH Innovation Lab 2017, Højskolen Østersøen. Foto: Ruben Karschnick/Højskolen Østersøen.

Deltagerne i UNLEASH Innovation Lab 2017, Højskolen Østersøen. Foto: Ruben Karschnick/Højskolen Østersøen.

 

Omkring 10.000 særdeles veluddannede unge mennesker fra hele verden har indenfor det seneste halve år brugt tid på at ansøge om at komme med på en konference om bæredygtighed i Danmark. 1.000 af de bedste blev udvalgt og opholder sig lige nu – august 2017 – på 10 forskellige højskoler rundt omkring i landet. En af disse højskoler er Højskolen Østersøen, der ligger i Aabenraa.

”Hvis du ikke bekymrer dig om fremtiden, burde tankerne om nu’et alligevel få dig til at interessere dig for klimaet”. Sådan giver unge mennesker fra nonprofit organisationen UNLEASH udtryk for det, de brænder for. En bæredygtig udvikling på verdensplan. Et forsøg på at skabe en verden, hvor et liv uden sult og fattigdom og et liv i ligeværdighed er i centrum.

Organisationen UNLEASH blev skabt af den århusianske iværksætter Søren Lundbye under navnet SPIRE  2017. Sammen med en gruppe højskolefolk blev idéen videreudviklet, og en nonprofit organisation opstod.  Da Carlsbergfondet med formanden Flemming Besenbacher i spidsen fattede interesse for projektet, var også økonomien i sikre hænder. Vi vil gerne med organisationen UNLEASH samle nogle af verdens dygtigste og mest veluddannede unge mennesker omkring bæredygtighed i bred forstand og herved give dem et netværk, som gør, at mennesker i alle lande kan stå sammen om de samme mål, siger højskolelærer ved Højskolen Østersøen, Karim Pedersen, som har været med i projektudviklingen.

UNLEASH arbejder med FN’s 17 mål for fattigdomsbekæmpelse og social innovation. Der arbejdes med målene som opnåelige mål inden år 2030. De lyder således:

1. Ingen fattigdom
2. Ingen sult
3. Godt helbred og god livskvalitet
4. Uddannelse med kvalitet
5. Ligestilling af kønnene
6. Rent drikkevand og sanitære faciliteter
7. Energiforsyning, der er ren og til at betale
8. Ordentlige arbejdsforhold og økonomisk vækst
9. Industri, udvikling og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og samfund
12. Ansvarlig produktion og forbrug
13. Klima-aktion
14. Bæredygtig udvikling for livet i vandet
15. Bæredygtig udvikling for livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskab omkring målene

Det er første gang UNLEASH Innovation Lab afholdes. Kommende Innovation Labs tænkes afholdt i bl.a. Silicon Valley, Singapore og Mumbai i Indien. Innovation Lab 2017 startede med to dages inspiration i København, hvor ledere af nyskabende virksomheder og iværksættere fra mange lande sammen med de 1.000 unge mellem 25 og 35 år sparkede hele konferencen i gang. Herefter blev de mange unge transporteret til højskolerne, hvor de tilbringer 5 dage med at udvikle idéer i mindre teams. Det hele kulminerer med et Award show i Aarhus, hvor de bedste hold bliver belønnet med penge til udvikling af de projekter, de har skabt i løbet af ugen.

Ved Award-showet i Aarhus deltager den indiske Bollywood skuespiller Salman Khan, billedhuggeren Olafur Eliasson, statsminister Lars Løkke Rasmussen, Kronprinsesse Mary, den amerikanske skuespiller Ashton Kutcher, erhvervskvinden Dee Poon fra Hong Kong og mange flere kendte ansigter. Professor Flemming Besenbacher fra Aarhus Universitet, formand for Carlsbergfondet, glæder sig til at byde de mange talenter velkommen til Århus.  At have 1.000 af verdens top talenter fra 129 lande samlet her er en helt fantastisk chance for Danmark og for Aarhus som europæisk kulturhovedstad.

Hver knappenål repræsenterer en deltager på Højskolen Østersøen. Foto: Elsa Holmer.

Hver knappenål repræsenterer en deltager på Højskolen Østersøen. Foto: Elsa Holmer.

 

De 1.000 unge, der er meget nøje udvalgt med baggrund i deres visionære idéer, indsigter og erfaringer, arbejder lige nu på at finde løsninger inden for 7 temaer: uddannelse & ICT, fødevarer, energi, sundhed, vand, bæredygtig produktion & forbrug samt bæredygtige byer. Inden for det sidste felt – eller måske som en kombination af flere felter – hører det projekt, som en lille gruppe bestående af bl.a. tyskere og hollændere beskæftiger sig med, nemlig et forslag til en løsning på volden og bandekonflikterne på Nørrebro i København. I sandhed et særdeles aktuelt stof, hvor de danske politikere måske burde slå ørerne ud og kigge grundigt på løsningsforslagene.

De deltagende 10 højskoler er: Askov Højskole, Brenderup Højskole, Brandbjerg Højskole, Grundtvigs Højskole, Højskolen Snoghøj, Højskolen Østersøen, Nørgaards Højskole, Oure Højskole Sport & Performing Arts, Ry Højskole og Vestjyllands Højskole. Mere end 20 højskoler har slået sig sammen i et samarbejde om bæredygtighed. Indsatsområderne er blandt andre netværk for højskoler, flygtninge, globale historiefortællere og udsatte unge. Læse mere om de øvrige mål her: http://www.ffd.dk/indsatsomraader/baeredygtighed/

På Højskolen Østersøen huses lige nu 125 stærkt inspirerede unge, og der arbejdes stort set dag og nat med projekterne. Højskoleforstander Annemarie Morris har bl.a. spurgt deltagerne, hvad de gerne vil tage med fra Danmark efter opholdet. Et af de svar, der ofte går igen er: ”The Blue Book” (Højskolesangbogen). Deltagerne er både overraskede og begejstrede for den danske højskolebevægelses vane med at starte dagen med en sang eller to. Og de kaster sig gerne ud i en sang på det svære, danske sprog.

Italien, Danmark, Kenya og Israel repræsenteret i denne gruppe. Foto: Elsa Holmer.

Italien, Danmark, Kenya og Israel repræsenteret i denne gruppe. Foto: Elsa Holmer.

 

En anden gruppe på 4 personer arbejder netop på Højskolen Østersøen med et projekt om at forbedre indsamling og udnyttelse af affald. Omkring 60% af verdens affald når aldrig affaldspladserne. Administrationen af indsamlingen er nogle steder for dyr, og andre steder smides affaldet simpelthen på nærliggende steder i naturen. Gruppen består af 2 kvinder og 2 mænd fra Kenya, Israel, Italien og Danmark. Den kultur, vi i Danmark har med selv at bringe forskellige former for affald til affaldspladserne både overrasker og imponerer deltagerne fra andre lande, og der spørges til, hvordan det kan være, at vi, danskerne, kan bringes til selv at transportere vores affald til affaldsstationerne og selv sortere det. Gruppens 4 deltagere inspirerer hinanden gensidigt og har stor glæde af at kunne udveksle erfaringer inden for rammerne af UNLEASH.

Samtlige 1.000 deltagere får alt betalt under deres ophold i Danmark. Det lader sig gøre dels på grund af Carlsbergfondets hovedsponsorat og dels på grund af, at adskillige nationale og internationale virksomheder har sat sponsorpenge ind i projektet. Projektet har et budget på ca. 40 millioner kroner. Uden disse firmaers støtte, ville konferencen ikke kunne finde sted. Mon ikke firmaerne får deres indsats mangefold igen gennem kontakten til alle disse unge stortalenter? Og forhåbentlig vil deltagerne se tilbage på deres ophold i Danmark med glæde og måske indgå i relationer med danske firmaer i fremtiden.

 

Elsa Holmer, Grænseguiden

 

 

Links:

http://www.hojskolerne.dk/nyheder/2017/aug/hoejskoler-taenker-baeredygtigt/  (Sidst på siden ses flere indlæg fra deltagere om deres tanker om bæredygtighed og om UNLEASH)

https://unleash.org

https://unleash.org/blog/welcome-chairman-flemming-besenbacher/

http://www.aarhus2017.dk/en/programme/literature-discussions-and-debates/unleash/