GrænseGuiden.dk


Ublu konkurrence eller for høje avancer

Er grænsehandel ublu konkurrence? Det mener åbenbart 5 organisationer, der har sat sig det ene formål at stoppe den dansk/tyske grænsehandel.

Foto: Elsa Holmer.

Foto: Elsa Holmer.

 

Det kan nok ikke undre, at Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark samt De Samvirkende Købmænd er med i den nye alliance. Det er jo først og fremmest deres medlemmer, det går ud over, når de ikke kan konkurrere med de tyske priser. De 3 øvrige organisationer er Dansk Erhverv, Nærbutikkernes Landsforening og Landdistrikternes Fællesråd.

Målet med alliancen er først og fremmest at få de danske afgifter afskaffet, så incitamentet til at køre over grænsen for at handle slik, chokolade, sodavand, vin, øl og spiritus bliver mindre, end det er i dag. Med den nye afgiftsnedsættelse på bl.a. nødder, burde det slå igennem til forbrugerne i 2018. Men det er nok endnu for tidligt at sige, om de små prisnedsættelser, der allerede er foretaget i danske butikker, også holder over længere tid.

”Lad konkurrencen være fri”, siger man hos Dansk Erhverv og pointerer, at hvis afgifterne kommer helt væk, så har man taget et stort skridt i den rigtige retning. At fødevaremomsen i Tyskland så kun er på 7%, er en helt anden sag. Det bidrager naturligvis også til en prisforskel, men dog ikke på de fleste af de varer, der handles i den normale grænsehandel.

Hos Dansk Erhverv forventer man, at man, hvis afgifterne bortfalder i Danmark, kan få den normale handel over grænsen reduceret i høj grad, også når det gælder de kunder, der bor i områder tæt på grænsen

Men at folk fra Nordjylland og fra Sjælland også grænsehandler, kalder man en ”unaturlig grænsehandel”, og den mener man vil være den nemmeste af få bugt med ved en afgiftsnedsættelse. Det understreges af de seneste tal fra SKAT, at afgifterne virkelig spiller en rolle. Den nye rapport over grænsehandel viser nemlig, at handelen med slik og chokolade er vokset næsten 7% fra 2015 til 2016. Sammenholdt med, at afgiften på de samme varer er vokset med 46 % siden 2011, og at grænsehandel med slik og chokolade er steget med 51 % i samme periode, er der noget, der tyder på, at afgifterne er med til at gøre indkøb i Tyskland mere attraktivt. Så måske skal der stærkere midler til end at aflyse blot stigningerne i afgifterne, hvis mønstret for grænsehandel skal ændres for alvor.

Hvor ”unaturlig” den grænsehandel er, der foretages af de kunder, der kommer langvejs fra for at nyde godt at de billigere tyske priser, kan måske diskuteres. I hvert tilfælde mener kunderne ikke selv, at det er unaturligt. Spørger man tilfældige danske kunder på en parkeringsplads ved en af grænsebutikkerne, giver de stort set alle udtryk for, at priserne ikke er den eneste grund til, at de handler i Tyskland. Det drejer sig i lige så stor grad om tradition og stemning. Familien Danmark laver det til en udflugt at køre til Tyskland. Man benytter lejligheden til at spise på restaurant til overkommelige priser. Mange overnatter i Tyskland for at få fuldt udbytte af turen. De, der bor i det sydjyske laver indkøbssedler og ved nøjagtigt, hvad det kan betale sig at købe. De, der kører langt for at grænsehandle, har et lidt andet mønster. Der aftales på forhånd tid hos tandlægen, tid hos øjenlægen, tid hos mekanikeren. Og der bestilles måske billetter til koncerter eller foredrag. Man shopper i tøjbutikkerne og køber stort ind af de varer, hvor prisforskellen er højst. Sådan en indkøbstur foretages måske et par gange om året, og derfor er den også nøje planlagt. Lægger man besparelserne fra tandlægebesøget og mekanikeren oven i besparelserne på indkøbene, betaler turen sig mange gange, siger kunderne. ”Og så hygger vi os med hele familien og foretager os nogle ting sammen, som gør turen til en slags miniferie”, fortæller en dansk kunde fra Hjørring. ”Vi har været i en klatrepark, har bowlet, shoppet og nydt wellness-afdelingen på vores hotel. Og så har både tænderne og bilen samtidig fået et eftersyn. Vi kommer helt sikkert igen.”

 

Hos grænsebutikkerne tager man også tingene helt roligt. Direktør Mike Simonsen fra Fleggaard har i november udtalt bl.a. følgende til Jyske Vestkysten: ”Afgiftsforskellen er kun en meget lille del af prisforskellen. Forskellen skyldes derimod momsforskellen, forskelle i det generelle omkostningsniveau samt ikke mindst forskellen på konkurrencesituationen og dermed avancerne i henholdsvis dansk og tysk detailhandel”.

Måske bliver det tyskerne selv, der klarer affæren for en del af den danske detailhandel. Flere miljøorganisationer er i øjeblikket på banen for at kræve, at den reducerede tyske moms på fødevarer ændres for bl.a. kød og mælkeprodukter på grund klimaårsager. Hvis de får magt, som de har agt, vil af prisforskellene på disse varer i det mindste blive en smule reduceret til glæde for de danske butiksejere og deres organisationer.

 

Elsa Holmer, Grænseguiden.

 

Links:

https://foedevarer.di.dk/Nyheder/Nyheder/Pages/Graensehandelogillegalhandelmedslikvokser.aspx

https://www.tvsyd.dk/artikel/organisationer-gaar-sammen-om-stoppe-graensehandel

https://www.jv.dk/regionalt/Fleggaard-Intet-nyt-under-solen/artikel/2541152

https://www.wochenblatt.com/landwirtschaft/nachrichten/19-mwst-auf-fleisch-und-milch-8880538.html