GrænseGuiden.dk


Kend færdselsreglerne i Europa

Skolerne har lukket børnene ud til sommerferien, og der er trafik på vejene som aldrig før. Det gælder for hele Europa. Det kan være svært at kende trafikreglerne for de enkelte lande, man skal passere i ferien. Man tænker måske, at reglerne nok mere eller mindre er de samme i hele EU. Men der er væsentlige forskelle, og det kan koste dyrt ikke at vide, hvor hurtigt man må køre, eller om man må tale i mobil under kørslen.

 

Der er kun én ting at sige overordnet: Kør forsigtigt. Overhold hastigheder og regler. De er lavet for at beskytte trafikanterne uanset, hvor fjollede man måske synes, de er.

Nedenfor kan man få en hurtig oversigt over reglerne i nogle af de mest besøgte ferielande i Europa. Tabel 1 viser hastighedsregler, regler for brug af sikkerhedsseler samt promillegrænser. I tabel 2 sammenlignes reglerne for brug af mobiltelefon,  hvilke stoffer, der anses for at være ulovlige at have indtaget, når man kører bil samt regler for brug af styrthjelm/cykelhjelm. Og i tabel 3 vises de helt specielle forordninger, der gælder for f.eks. brug af kørelys samt hvilket sikkerhedsudstyr, der skal forefindes i bilen under kørsel i det pågældende land.

Tabel 1: Hastighedsgrænser, brug af sikkerdsseler samt regler for promillegrænser

Motorcykler, personbiler og varevogne

Sikkerhedsseler Promillegrænser – Maximal alkoholkoncen-tration I blodet
Belgien

 

I byområder

 

20 km/t i bebyggede områder.

30 km/t i nærheden af skoler og på veje, hvor cykling er tilladt

 

Uden for byområder i regionen Flandern

Offentlige veje med to eller flere baner i hver retning, der er adskilt af vejafmærkninger, og andre offentlige veje.

Uden for byområder

Offentlige veje med to eller flere baner i hver retning, der er adskilt af vejafmærkninger, og andre offentlige veje.

Motorveje og veje med to eller flere baner i hver retning, der ikke er adskilt af vejafmærkninger.

 

Brug af sikkerhedsseler og barnesæder er OBLIGATORISK.

Fritagelse for sikkerhedssele forekommer for:

 • førere, der er i færd med at bakke
 • taxachauffører, der kører med kunder
 • førere og passagerer i prioritetskøretøjer på visse betingelser
 • personer fritaget af lægelige årsager
 • postkøretøjer med hyppige stop

Barnesæder er ikke obligatoriske for:

 • børn, som er under 18 og mindre end 135 cm høje og sidder på bagsædet i busser og taxaer
 • børn, som er mindst 3 år og mindre end 135 cm høje og sidder på bagsædet med sikkerhedssele under korte lejlighedsvise ture i biler og varevogne.

 

0,5 g/l

Almindelige bilister

 

0,5 g/l

Nye bilister

 

0,2 g/l

Erhvervschauffører

 

Frankrig

 

I byområder

Landeveje

 • Hvis sigtbarheden er under 50 m: 50 km/t

Visse landeveje, hvor der skiltes med 90 km/t

9

Motorveje/motortrafikveje

 • Under regnfulde/våde forhold: 100km/t
 • Hvis sigtbarheden er under 50 m: 50 km/t

 

Det er OBIGATORISK at bruge sikkerhedssele og barnesæder.Undtagelse:

 • personer, hvis kropsform gør det umuligt at bruge sikkerhedssele
 • personer, som er fritaget af lægelige årsager
 • taxachauffører på arbejde
 • prioriterede køretøjer
 • offentlige transportmidler med hyppige stop
 • udbringningsfirmaer, der foretager hyppige stop

0,5 g/l

Almindelige bilister

 

0,2 g/l

Nye bilister (som har haft kørekort i

a) under 3 år eller

b) under 2 år, hvis bilisten – ud over at have haft 20 køretimer med en kørelærer – har kørt mindst 3 000 km i løbet af minimum 2 år ledsaget af en erfaren bilist, inden køreprøven blev bestået)

 

0,5 g/l

Erhvervschauffører

(For buschauffører er grænsen 0,2 g/l)

 

Holland

byområder

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

 

Brug af sikkerhedsseler og barnesæder er OBLIGATORISK.

Undtagelse:

 • Transporttjenester, hvor det er tilladt at have stående passagerer
 • Personer i kørestol

0,5 g/l

Almindelige bilister

 

0,2 g/l

Nye bilister (mindre end 5 års kørselserfaring)

 

0,5 g/l

Erhvervschauffører

 

Italien

Byveje

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

 

 

Brug af sikkerhedsseler og børnesæder er OBLIGATORISK

 

0,5 g/l

Almindelige chauffører

 

0,0 g/l

Ny i trafikken

 

0,0 g/l

Erhvervschauffører

 

Luxem-
bourg

I byområder

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

 • 110 km/t i regnvejr.

 

Det er OBLIGATORISK at bruge sikkerhedssele og anordninger til at fastspænde børn (direktiv 91/671/EØF, ændret).

Sikkerhedssele er ikke obligatorisk for:

 • førere af og passagerer i køretøjer, der yder transporttjenester fra dør til dør i kommunale områder, og som har hyppige ind- og udstigninger
 • personer med undtagelsescertifikat af alvorlige lægelige årsager udstedt af transportministeriet
 • førere, som bakker
 • politikfolk, hvis job af sikkerhedsårsager gør det umuligt at anvende sikkerhedsbælter
 • brandmænd, hvis job af sikkerhedsårsager gør det umuligt at anvende sikkerhedsbælter
 • handicappede med nedsat mobilitet, som bruger kørestol eller særligt tilpassede sæder
 • ledsagende personale i busser med ansvar for at hjælpe eller føre tilsyn med passagererne
 • buspassagerer, som bruger et sæde midlertidigt.

Kommissionens afgørelse C(2007) 2362 endelig af 7. juni 2007.

 

 

0,5 g/l

Almindelige bilister

 

0,2 g/l

Nye bilister

 

0,2 g/l

Erhvervschauffører

 

Norge

I byområder

Landeveje

 

Motorveje/motortrafikveje

 

Undtagelser for obligatorisk brug

 • Lægelige årsager (med officiel lægeerklæring)
 • Køretøjer som standser hyppigt (f.eks. postudbringning i byer, leveringskøretøjer)
 • Bakning
 • Kørsel på ikke-offentlige områder (parkeringspladser, garager, gårdspladser osv.)

 

0,2 g/l

Almindelige bilister

 

0,2 g/l

Nye bilister

 

0,2 g/l

Erhvervschauffører

 

Det er forbudt at drikke alkohol i arbejdstiden og 8 timer inden for erhvervschauffører.

 

Portugal

I byområder

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

 

Brug af sikkerhedsseler og barnesæder er OBLIGATORISK

Undtagelser gælder for:

 • busser, hvor det er tilladt at have stående passagerer.

 

0,5 g/l

Almindelige bilister

 

0,2 g/l

Nye bilister

 

0,2 g/l

Erhvervschauffører

 

Spanien

 

I byområder

 • 40 km/t ved kørsel med farligt gods

Landeveje med smalt eller intet nødspor (<1,5 m)

 • 90 km/t for personbiler og motorcykler (45 km for knallerter, 3-hjulede motorcykler og lette quadricykler)
 • 80 km/t for lette varevogne (personbilsbaserede varevogne ) og multifunktionelle køretøjer
 • 70 km/t for varevogne og lette lastvogne
 • 70 km/t for personbiler og lette varevogne med anhænger
 • Hvis der transporteres farligt gods, nedsættes hastighedsgrænsen for hver enkelt køretøjskategori med 10 km/t.

Landeveje med et nødspor på mindst 1,5 m eller med to eller flere baner i hver retning

 • 100 km/t for personbiler og motorcykler (45 km for knallerter, 3-hjulede motorcykler og lette quadricykler)
 • 90 km/t for lette varevogne (personbilsbaserede varevogne ) og multifunktionelle køretøjer 80 km/t for varevogne og lette lastvogne
 • 80 km/t for personbiler og lette varevogne med anhænger
 • Hvis der transporteres farligt gods, nedsættes hastighedsgrænsen for hver enkelt køretøjskategori med 10 km/t.

Motorveje/motortrafikveje

 • 120 km/t for personbiler og motorcykler
 • 100 km/t for lette varevogne (personbilsbaserede varevogne ) og multifunktionelle køretøjer
 • 90 km/t for varevogne og lette lastvogne
 • 90 km/t for personbiler og lette varevogne med anhænger
 • Hvis der transporteres farligt gods, nedsættes hastighedsgrænsen for hver enkelt køretøjskategori med 10 km/t.

 

Brug af sikkerhedsseler og barnesæder er obligatorisk.

Fritagelse for sikkerhedssele forekommer for:

 • Førere, der er i færd med at bakke eller parkere
 • Mennesker med handicap
 • Mennesker med en gyldig lægelig grund (de skal have bevis i form af lægeattest)
 • Taxachauffører, der kører i byområder (de holdes ikke ansvarlige for passagerer uden sikkerhedssele)
 • Taxapassagerer, der er lavere end 1,35 m og sidder på bagsædet (kun i byområder)
 • Transportmedarbejdere, der læsser af eller på
 • Førere eller passagerer i udrykningskøretøjer
 • Kørelærere i tjeneste

 

0,5 g/l

Almindelige bilister

 

0,3 g/l

Nye bilister (Bilister, som har haft kørekort i under to år)

 

0,3 g/l

Erhvervschauffører

(Erhvervschauffører, chauffører for alarmtjenester, chauffører, der fragter farligt gods, eller chauffører med særlig fragt)

 

Sverige

I byområder

Landeveje

9

Motorveje/motortrafikveje

Brug af sikkerhedsseler og barnesæder er OBLIGATORISK

Undtagelser gælder for:

 • børn over 3 år og under 135 cm, når de kører i bus
 • børn under 3 år, der sidder på bagsædet i en taxa under en kort køretur
 • børn over 3 år og under 135 cm, der bruger sikkerhedssele på bagsædet under en kort køretur.

 

0,2 g/l

Almindelige bilister

 

0,2 g/l

Nye bilister

 

0,2 g/l

Erhvervschauffører

 

Tyskland

I byområder

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

 • anbefalet

Brug af sikkerhedsseler og barnesæder er OBLIGATORISK.

Sikkerhedssele er ikke obligatorisk for:

 • Taxachauffører eller chauffører af lejede personbiler, der kører med passagerer
 • Varevogne med hyppige stop
 • Førere, der kører med ganghastighed
 • Transporttjenester, hvor det er tilladt at have stående passagerer
 • Driftspersonel på busser
 • Passagerer på busser, der kortvarigt forlader deres sæde

Barnesæder er ikke obligatorisk for:

 • transporttjenester, hvor det er tilladt at have stående passagerer
 • køretøjer, hvor der ikke er plads til et tredje barnesæde, og hvor barnet (over 3 år gammelt) sidder på bagsædet med sikkerhedssele på
 • handicappede børn kan fastspændes med særlige sikkerhedsseler.

 

0,5 g/l

Almindelige bilister

(over 1,1 g/l behandles

som en kriminel handling,

0,5-1,0 straffes med

en bøde)

 

0,0 g/l

Nye bilister

(mindre end 2 års kørselserfaring og personer under 21)

 

0,0 g/l

Erhvervschauffører

(lovovertrædere kan blive afskediget)

 

 • Østrig

I byområder

Landeveje

Motorveje/motortrafikveje

 

Brug af sikkerhedsseler og barnesæder er OBLIGATORISK.

Fritagelse for sikkerhedssele forekommer for:

 • førere, der er i færd med at bakke eller parkere
 • personer, hvis kropsform gør det umuligt at bruge sikkerhedssele
 • førere af udrykningskøretøjer eller tjenestekøretøjer
 • taxachauffører på arbejde
 • køretøjer i rutefart under 100 km
 • børn med alvorligt fysisk handicap, hvis de sidder på bagsædet
 • børn, der transporteres i ambulance eller offentlige sikkerhedskøretøjer, hvis de sidder på bagsædet
 • børn, der transporteres i taxa, hvis de sidder på bagsædet

 

<[0,5 g/l]

Almindelige bilister

(fra 0,8 g/l, fratagelse af kørekort)

 

0,1 g/l

Nye bilister (mindre end 2 års kørselserfaring)

 

0,1 g/l

Erhvervschauffører

 

 

 

Tabel 2: Ulovlige stoffer, brug af mobiltelefon og brug af styrthjelm/cykelhjelm.

  Ulovlige stoffer Mobiltelefon Styrthjelm/Cykelhjelm
Belgien

THC (cannabis) (≥ 1 ng/ml)

Metylamfetamin (≥ 25 ng/ml)

MDMA (ecstasy) (≥ 25 ng/ml)

Amfetamin (≥ 25 ng/ml)

Morfin eller 6-acetylmorfin (≥ 10 ng/ml)

Kokain eller benzoylecgonin (≥ 25 ng/ml)

 

Førere må ikke bruge deres mobiltelefon uden håndfrit udstyr

14

Førere må bruge deres mobiltelefon med håndfrit udstyr

 

Cykler

Knallerter (medmindre de er udstyret med kabine)

Motorcykler med/uden sidevogn (medmindre de er udstyret med sikkerhedssele og kabine)

Lette og tunge trehjulede cykler (medmindre de er udstyret med kabine)

Lette og tunge firehjulede cykler (medmindre de er udstyret med kabine)

 

Frankrig

THC (cannabis)

Methylamfetamin

MDMA (ecstasy)

Det er forbudt at køre bil under påvirkning af ulovlige stoffer. Der er ingen regler vedrørende specifikke typer stoffer.

 

Førere må ikke bruge deres mobiltelefon uden håndfrit udstyr

14

Må kun bruges med håndfrit bluetooth-udstyr Må ikke bruges med hovedtelefoner (hverken til opkald eller musik)

 

Cykler (alle børn under 12 år skal bære hjelm)

Knallerter

Motorcykler med/uden sidevogn

Lette og tunge trehjulede motorcykler

Lette og tunge quadricykler

 

Holland

THC (cannabis)

Methylamfetamin

MDMA (ecstasy)

Ethvert stof, som påvirker køreevnen.

 

Førere må ikke bruge deres mobiltelefon uden håndfrit udstyr

14

Førere må bruge deres mobiltelefon med håndfrit udstyr

 

Cykler

Knallerter

Motorcykler med/uden sidevogn

Lette og tunge trehjulede motorcykler

Lette og tunge quadricykler

 

Italien

THC (cannabis)

Methylamphetamin

MDMA (ecstasy)

 • Amfetamin
 • MDA
 • Fri morfin
 • Kokain
 • Benzoylecgonin

 

Chauffører må ikke bruge deres mobiltelefon uden et håndfrisæt

14

Chauffører må bruge deres mobiltelefon med et håndfrisæt

 

Cykler

Knallerter (Undtagen med en kabine)

Motorcykler med/uden sidevogn (Undtagen med karrosseri)

Lette og tunge trehjulede cykler (Undtagen med karrosseri)

Lette og tunge quadricykler (Undtagen med karrosseri)

 

Luxem-bourg

Brug af mobiltelefon uden håndfrit udstyr

14

Brug af mobiltelefon med håndfrit udstyr

 

Cykler

Knallerter Førere er fritaget for denne forpligtelse, hvis der er tale om et lukket køretøj (men det er i så fald obligatorisk at anvende sikkerhedssele)

Motorcykler med/uden sidevogn Førere er fritaget for denne forpligtelse, hvis der er tale om et lukket køretøj (men det er i så fald obligatorisk at anvende sikkerhedssele).

Lette og tunge trehjulede

Lette og tunge quadricykler

 

Norge

Der er fastsat grænser for egnethed til at køre, som svarer til en alkoholkoncentration i blodet på 0,02 %, for 20 psykotrope stoffer, herunder de meste almindelige benzodiazepiner, cannabis, GHB, hallucinogener og opioider.

Der er fastsat grænser for afpassede sanktioner for koncentrationer af stoffer i blodet, som svarer til en alkoholkoncentration på 0,05 % og 0,12 %, for 13 af de 20 stoffer.

Alprazolam (3 ng/ml)

Clonazepam (1,3 ng/ml)

Diazepam (57 ng/ml)

Fenazepam (1,8 ng/ml)

Flunitrazepam (1,6 ng/ml)

Nitrazepam (17 ng/ml)

Oxazepam (172 ng/ml)

Zolpidem (31 ng/ml)

Zopiclon (12 ng/ml)

THC (1,3 ng/ml)

Amfetamin (41 ng/ml)

Kokain (24 ng/ml)

MDMA (48 ng/ml)

Metamfetamin (45 ng/ml)

GHB (10 300 ng/ml)

Ketamin (55 ng/ml)

LSD (1 ng/ml)

Buprenorphin (0,9 ng/ml)

Metadon (25 ng/ml)

Morfin (9 ng/ml)

 

Førere må ikke bruge deres mobiltelefon uden håndfrit udstyr

14

Førere må anvende deres mobiltelefon med håndfrit udstyr

Tohjulede

Knallerter

Motorcykler med/uden sidevogn

Lette og tunge trehjulede

Lette og tunge quadricykler

Portugal

THC (cannabis)

Methylamfetamin

MDMA (ecstasy)

Andre ulovlige stoffer omfatter opium, varianter heraf og kokain.

 

Førere må ikke bruge deres mobiltelefon uden håndfrit udstyr

14

Førere må bruge deres mobiltelefon med håndfrit udstyr

 

Cykler

Knallerter

Motorcykler med/uden sidevogn

Lette og tunge trehjulede motorcykler

Lette og tunge quadricykler

 

Spanien

Kørsel under påvirkning af stoffer er forbudt.

Dette omfatter ikke receptpligtige lægemidler, medmindre de påvirker din evne til at køre.

 

Brug af mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr under kørsel er forbudt.

14

Kun håndfri telefoner eller apparater (bluetooth) må bruges under kørsel. Der må ikke bruges hovedtelefoner eller øretelefoner.

 

Cykler (cyklister under 16: obligatoriskCyklister over 16: anbefales i byerne og obligatorisk uden for byerne)

Knallerter (Fritagelse kan forekomme af lægelige årsager, hvis der fremvises lægeattest)

Motorcyler med eller uden sidevogn (Fritagelse kan forekomme af lægelige årsager, hvis der fremvises lægeattest)

Lette og tunge trehjulede motorcykler (Fritagelse kan forekomme af lægelige grunde, hvis der fremvises lægeattest)

Lette og tunge quadricykler (Fritagelse kan forekomme af lægelige grunde, hvis der fremvises lægeattest)

 

Sverige

THC (cannabis)

Metylamfetamin

MDMA (ecstasy)

Kør ikke, hvis du ikke er i stand til at køre forsvarligt, f.eks. på grund af sygdom, træthed, alkohol- eller stofpåvirkning eller af andre grunde.

 

14

Førere må bruge deres mobiltelefon uden håndfrit udstyr

14

Førere må bruge deres mobiltelefon med håndfrit udstyr

 

Cykler (Kun for børn og unge under 15 år)

Knallerter

Motorcykler med/uden sidevogn

Lette og tunge trehjulede motorcykler

Lette og tunge quadricykler

 

 

Tyskland

THC (cannabis)

Methylamfetamin

MDMA (ecstasy)

Morfin

Kokain

 

 

Førere må ikke bruge deres mobiltelefon uden håndfrit udstyr

14

Førere må bruge deres mobiltelefon med håndfrit udstyr

Cykler

Knallerter (Ikke obligatorisk for køretøjer med en maksimal hastighed på 20 km/t)

Motorcykler med/uden sidevogn

Lette og tunge trehjulede motorcykler (Ikke obligatorisk for køretøjer med en maksimal hastighed på 20 km/t)

Lette og tunge quadricykler (Ikke obligatorisk for køretøjer med en maksimal hastighed på 20 km/t)

 

Østrig

Det er forbudt at køre i stofpåvirket tilstand. Der er ingen regler vedrørende specifikke typer stoffer.

 

Førere må ikke bruge deres mobiltelefon uden håndfrit udstyr

14

Førere må bruge deres mobiltelefon med håndfrit udstyr

 

Cykler (Kun for børn)

Knallerter

Motorcykler med/uden sidevogn

Lette og tunge trehjulede motorcykler

Lette og tunge quadricykler

 

I tabellen ovenfor bruger følgende symboler vedr. styrthjelm/cykelhjelm:

  ikke obligatorisk       obligatorisk

 

Tabel 3: Specielle regler.

  Specielle regler for kørsel I landene
Belgien

 

Sikkerhedsudstyr til biler Advarselstrekant
Brandslukker
Førstehjælpskasse
Refleksvest

Sikkerhedsudstyr for cyklister Hvid/gul lygte foran og rød bagpå. Trehjulede motorcykler og quadricykler: hvide reflekser foran og røde reflekser bagpå.
Velfungerende bremser.

Førere skal bære en sikkerhedsvest, når de forlader en bil, der er brudt sammen på motorvejen eller på en vej i et område, hvor det er forbudt at standse og parkere.

Beskyttelsestøj Motorcykelførere og -passagerer skal bære handsker, langærmet jakke og bukser eller en heldragt samt støvler eller støvletter, der beskytter anklerne.

Fletning I tilfælde af alvorlig trængsel kan førere, der kører i en kørebane, der løber ud, eller hvor trafikken er gået i stå, trække ind i kørebanen ved siden af lige inden indsnævringen. Førere, der kører i den frie kørebane, skal en for en give plads til den fører, der trækker ind, lige inden indsnævringen.

Overhaling forbudt

I tilfælde af nedbør (regn, sne, finregn osv.) for førere af køretøjer og køretøjer med påhængskøretøj med en tilladt totalmasse på > 7,5 ton på motorveje, tosporede veje og andre A-veje med eller uden midterrabat.

Kørsel mellem kørebanerne Når trafikken er gået i stå eller bevæger sig meget langsomt, må motorcyklister køre mellem to kørebaner. I så fald må motorcyklisten højst køre 50 km/t, og forskellen mellem motorcyklistens og de øvrige køretøjers hastighed må højst være 20 km/t. På motorveje og motortrafikveje skal motorcyklister køre mellem de to kørebaner længst mod venstre.

 

Frankrig

 

Sikkerhedsudstyr til biler Advarselstrekant
Refleksvest/-jakke (biler, lastbiler, busser, motorcykler og traktorer) til brug i tilfælde af havari, ulykker eller andre problemer på vejene

Alle knallertkørere og motorcyklister (og passagerer) skal bære godkendte handsker under kørsel.

 

Holland

Sikkerhedsudstyr til biler Advarselstrekant

 

Italien

Kørelys er obligatorisk selv i dagtimerne

Sikkerhedsudstyr til biler Refleksvest
Advarselstrekant

Obligatorisk brug af vinterdæk

 

Luxenbourg

Sikkerhedsudstyr til biler Advarselstrekant
Refleksvest (ved biler, som ikke er registreret i Luxembourg, er det kun obligatorisk at have en refleksvest i visse tilfælde)

Obligatorisk brug af vinterdæk Alle køretøjer på offentlige veje under vinterforhold (sne og is).

 

Norge

Obligatorisk kørelys i dagtimerne

Sikkerhedsudstyr til biler Advarselstrekant
Refleksvest i bilen
Brandslukker – kun busse

Obligatorisk brug af vinterdæk

Vinterdæk er obligatoriske for lastbiler på over 3,5 t fra den 15. november til den 31. marts, med undtagelse af køretøjer, der er udstyret med løftbare aksler.
Lastbiler på over 3,5 t skal også udstyres med dæk med en mønsterdybde på mindst 5 mm og et tilstrækkeligt antal snekæder:
Pigdæk og snekæder er forbudt:
Der er ingen begrænsninger for anvendelse af vinterdæk uden pigge. Det er tilladt at anvende pigdæk eller kæder uden for nævnte perioder, hvis vejforholdene kræver det.

 

Portugal

Sikkerhedsudstyr til biler Refleksvest
Advarselstrekant

 

Spanien

Obligatorisk kørelys i dagtimerne Kun obligatorisk for motorcykler
For andre køretøjer kun under forhold med nedsat sigtbarhed

Sikkerhedsudstyr til biler Reservehjul og værktøj til montering
2 flytbare advarselstrekanter
Refleksvest
Busser og større erhvervskøretøjer: brandslukker
Brug af snekæder er obligatorisk i voldsomt snevejr.

Sikkerhedsudstyr for cyklister
Hjelm (cyklister under 16: obligatorisk; cyklister over 16: anbefales i byerne og obligatorisk uden for byerne)
Refleksvest
For- og baglygter (om natten og i tunneler)
Reflekser

 

Sverige

Obligatorisk kørelys i dagtimerne

Sikkerhedsudstyr til biler Advarselstrekant
Brandslukker – kun busse

Obligatorisk brug af vinterdæk Fra 1. december til 31. marts, hvis det svenske politi beslutter, at der er vintervejr på bestemte veje.
Pigdæk må anvendes fra 1. oktober til 15. april.

Sikkerhedsudstyr for cyklister Hjelm (obligatorisk for børn under 15 år)

 

Tyskland

Sikkerhedsudstyr til biler Førstehjælpskasse
Advarselstrekant
Refleksvest

Obligatorisk brug af vinterdæk

Sikkerhedsudstyr for cyklister Bremser
Ringeklokke
Lygte

 

Østrig

Forlygterne skal være tændt, også i dagslys, men kun på motorcykler og knallerter

Sikkerhedsudstyr til biler Førstehjælpskasse
Advarselstrekant
Refleksvest

Obligatorisk brug af vinterdæk

 

 

Kilde til oplysningerne i ovenstående tabeller er: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad

På Europakommissionens hjemmeside oplyses følgende: Oplysningerne på dette website er stillet til rådighed af de nationale myndigheder i de pågældende lande i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i trafiksikkerhedsdirektivet (direktiv (EU) 2015/413/EU). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på siden og de gældende trafikregler i et givet land, har sidstnævnte forrang. Oplysningerne er udelukkende ment som et dokumentationsværktøj, og Kommissionen påtager sig intet ansvar for deres rigtighed.

 

Kom godt ud – og kom godt og sikkert hjem. Rigtig god sommerferie.

 

Elsa Holmer, Grænseguiden