GrænseGuiden.dk


Dåsepant i Grænsehandelen – doku-soap eller ren komedie?

Da daværende miljøminister Kirsten Brosbøl i 2015 efter eget udsagn landede en pantaftale med de tyske myndigheder om dåsepant på øl og sodavand købt af danske forbrugere i tysk grænsehandel, var der begejstring – i hvert tilfælde hos ministeren selv.

Foto: Elsa Holmer.

Foto: Elsa Holmer.

 

Grænsehandels aktørerne har aldrig kunne hidse sig synderligt op over den såkaldte aftale. Det drejer sig nemlig alene om en politisk hensigtserklæring, der aldrig er ’godkendt eller vedtaget ved lov’ i Tyskland. Grænsehandelen kører stadig videre, som om intet er hændt, og de danske forbrugere betaler stadig ingen dåsepant, når de handler syd for grænsen.

Men hvad er op og ned i denne sag? Dåsepanten skulle jo træde i kraft i 2018 – et år, som vi om 3 måneder siger farvel til.

 

Lidt historik:

  • Pant på dåser til øl og sodavand blev indført i Tyskland i 2002. Aktørerne i grænsehandelen følte sig truet og fandt derfor sammen og ’opfandt’ de eksporterklæringer, vi kender den dag i dag. Hermed slap de nordiske forbrugere for at betale dåsepant af øl og vand handlet syd for grænsen. Lovens formål var dog først og fremmest hensynet til miljøet, erklærede de tyske politikere. På trods af politisk pres fra Danmark er ordningen kendt fuldt juridisk korrekt 2 gange ved tyske domstole.
  • Efter flere forsøg fra de danske politikeres side – stærkt støttet af Dansk Erhverv – lykkedes det omsider som nævnt ovenfor daværende miljøminister Kirsten Brosbøl at lande en aftale om indførelse af dåsepant – også for de skandinaviske kunder i grænsehandelen. En tilsvarende aftale blev år forinden proklameret af Connie Hedegaard, som også mente, at hun havde landet en aftale med tyskerne. Aftalen blev dog aldrig godkendt og vedtaget ved lov – ganske som den aftale Kirsten Brosbøl i 2015 mener at have landet.
  • Aftalen – eller hensigtserklæringen – er så kompliceret på flere måder, at Miljøstyrelsen i januar 2016 erklærer, at pantopkrævningen tidligst kan forventes indført i 2020. Det sker, fordi der forestår ’et stort juridisk arbejde’ og fordi, Dansk Retursystem slet ikke er gearet til også at skulle modtage de dåser, der er indkøbt i grænsehandelen.
  • Dansk Erhverv skyder sig selv i foden ved i marts 2016 at indsende en klage til EU-kommissionen over ulige konkurrencevilkår, fordi det kun er de nordtyske butikker – læs: grænsehandlen – der er undtaget fra at opkræve dåsepant i Tyskland. Dansk Erhverv har med denne klage gjort det utrolig nemt for de tyske aftalepartnere at sætte en godkendelse og implementering af den dansk-tyske aftale i venteposition.  EU-Kommissionen har i 2018 – 2 år efter klagens indgivelse – stadig ikke behandlet klagen og vil heller ikke svare på, hvornår man kan forvente en afgørelse.

 

De danske politikere har ikke synderlig travlt med at presse på for at få et svar fra kommissionen. Hverken Esben Lunde Larsen eller Jakob Ellemann-Jensen har åbenbart lyst til at forsøge at fremme afgørelsen, og sidstnævnte har endog udtalt, at ’Danmark ikke er part i sagen, men at ministeriet følger sagen tæt’.

Fleggaard og øvrige aktører i den dansk-tyske grænsehandel kan trække vejret helt roligt. Fleggaard skriver oven i købet på deres hjemmeside: ”Der kommer ikke pant på dåser købt i vores grænsebutikker foreløbigt. Den politiske hensigtserklæring er endnu ikke vedtaget ved lov. Selvom der skulle findes en gangbar løsning, vil det tage adskillige år, inden en model kan implementeres i praksis”. Dansk Erhverv vil nu ’tage yderligere skridt til at få afgjort sagen’ skriver Dansk Handelsblad i april 2018. Hvilke yderligere skridt, der kan være tale om, fortæller man ikke.

Men det standser ikke her. I august 2017 skrev DSK (De Samvirkende Købmænd) i en artikel om pant- og retursystemet bl.a.:

  • at opkrævning af dåsepant vil være godt for folkesundheden da grænsehandelen notorisk er kendt for at sælge endog meget store mængder varer til de grænsehandlende med deraf følgende unaturligt højt forbrug.
  • at et velfungerende pant- og retursystem også er et redskab imod kriminalitet blandt ”uorganiserede kiosker”, grønthandlere, pizzeriaer m.m.
  • at manglende pant erfaringsmæssigt er et tegn på, at der ”også er problemer det samme sted med manglende afgifter, moms og måske endda snyd med sort arbejdskraft m.m.”.

Der er et gammelt ordsprog, der maner til forsigtighed med at kaste med sten, hvis man selv bor i glashus. Og måske skal man være lidt forsigtig med at antyde, at konkurrenten fremmer et unaturligt højt forbrug af alkohol, understøtter kriminelle i branchemiljøet og oven i købet snyder med sort arbejdskraft – uanset om man bor i glashus eller ej. Det er måske også lidt rigeligt forventet af en indførelse af dåsepant i grænsehandelen, at den skulle kunne klare både folkesundheden, kriminaliteten og snyd med sort arbejdskraft på én og samme gang. Så måske er genren ’ren komedie’ mere dækkende end betegnelsen doku-soap.

I virkeligheden er det måske heller ikke engang Davids kamp mod Goliath men derimod helt enkelt, at den indviklede løsning, der blev nedfældet i hensigtserklæringen, har vist sig umulig at administrere eller måske også, at den krævede omlægning af returpant-systemet i Danmark viste sig at være alt for dyr.

Danskerne, nordmændene og svenskerne kan altså fortsat boltre sig med indkøb af dåseøl, sodavand og eksporterklæringer, når de køber ind syd for grænsen. Ingen tjekker tilsyneladende de millioner af eksporterklæringer, der nu er blevet underskrevet gennem mere end 15 år.

 

Ifølge tysk lovgivning forpligter køberne af pantfrie dåseøl og sodavand sig til at udføre varerne til et skandinavisk land inden midnat på købsdagen. Og dåserne må ikke åbnes, mens køberne fortsat befinder sig i Tyskland. Den klausul bliver ofte brudt, bl.a. når der købes ind til ferien på vej sydover. Men det er en helt anden sag og ikke en komedie.

 

Elsa Holmer, Grænseguiden

 

Links:

https://nordjyske.dk/nyheder/tysk-daasepant-udsat-paa-ubestemt-tid/c5b68ff8-ce14-4bdb-8304-1f2908ec76b4

https://www.jv.dk/regionalt/Danskere-kan-fifle-med-tysk-daasepant-uden-risiko/artikel/2628762

https://www.fyens.dk/Danmark/Daasepant-Miljoeminister-afventer-afklaring-fra-EU/artikel/3249534

https://dsk.dk/det-mener-dsk-om-pant-og-retursystemet/

https://finans.dk/erhverv/ECE10512395/danskere-slipper-fortsat-for-daasepant-ved-graensen/?ctxref=ext

https://www.fleggaard.dk/info/Info-dåsepant_5956l1.aspx?languageid=1&countryid=11&currencyid=54

http://www.graenseguiden.dk/2015/06/24/aftale-om-dasepant-en-ren-gyser/