Betingelser

Betingelser for brug af GrænseGuiden.dk:

GrænseGuiden.dk (herefter GG) er en uafhængig og gratis internet-tjeneste, som tilbyder information om alt fra butikker til restauranter og andre udbydere af varer og tjenesteydelser samt om de besparelser, som kan opnås ved handel med disse i Tyskland. GG tilbyder også diverse prissammenlignings-services samt kupon-rabatter fra forskellige forhandlere.

GG sælger ikke selv produkter eller services til brugere af hjemmesiden, men tilbyder alene forbrugeren en mulighed for selv at skabe sig et overblik over udbuddet af produkter, ydelser og priser hos udvalgte forhandlere baseret på disses egen markedsføring.

De priser, tilbud, kuponservices og produktinformationer, som kan findes på GG, er enten indberettet af de forhandlere, som er angivet på GG, eller er fundet på de respektive forhandleres hjemmesider.

I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle i informationerne oplyst på GG og de oplysninger, der kan opnås fra forhandlerne, henvises der altid til den pågældende forhandler, herunder dennes hjemmeside, butik, katalog og kundeservice.

Alle aftaler om køb af varer og tjenesteydelser beskrevet på GG, indgås direkte mellem forbrugeren og den pågældende forhandler.

Mens det tilstræbes, at prissammenligninger og oplysninger på GG altid er korrekte, er det derfor altid forbrugerens eget ansvar altid at få relevante oplysninger bekræftet hos den pågældende forhandler i forbindelse med et køb af varer eller ydelser hos denne.

[Hvor intet andet er angivet,] er de oplyste priser og besparelser oplyst på GG inkl. tysk moms ved forbrugerens egen afhentning af varer i Tyskland.

GG forbeholder sig ret til uden varsel at ændre, opdatere, fjerne eller erstatte informationer og services på GG.

Ansvarsfraskrivelse

Som følge af det ovenstående påtager GG sig intet ansvar for urigtige eller fejlagtige oplysninger på GG, herunder for gældende priser, produktbeskrivelser, tilbud, billeder m.v.

GG frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skade, udgift, tab af fortjeneste eller andre omkostninger, som direkte eller indirekte måtte hidrøre fra brugen af GG og informationerne herpå.

GG påtager sig intet ansvar for eventuelle garantier eller reklamationer vedrørende forhandlernes produkter og tjenesteydelser eller for mangelfulde eller forsinkede leveringer og lignende. Sådanne spørgsmål er udelukkende et mellemværende mellem forbrugeren og den pågældende forhandler, som havde kunden købt varen uden nogensinde at have haft kendskab til GG.

Forhandlerne kan heller ikke holdes ansvarlige for, at informationerne på GG er korrekte.

Copyright

Materiale, herunder logoer, billeder, tekster mv. på GG er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning om immateriel rettighed, herunder om ophavs. Der må ikke uden forudgående aftale kopieres eller reproduceres materiale fra GG.

I det omfang materiale på GG måtte forbryde sig mod tredjemands rettigheder eller være gengivet uden fornøden tilladelse, bedes eventuelt forurettede kontakte GG herom, og materialet vil da omgående blive fjernet fra GG.

Tilmelding til Nyhedsbrev

Brugere af GG kan tilmelde sig vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet, der kommer cirka 1 gang per måned, udsendes pr. e-mail og indeholder særlige tilbud på varer og ydelser fra forhandlere. Tilmelding til nyhedsbrevet er gratis og uden forpligtelser. Nyhedsbrevet kan til enhver tid frameldes igen.

Persondatapolitik

Grænseguiden.dk er opmærksom på behovet for at beskytte alle personlige oplysninger, som vi modtager, og på at behandle disse forsvarligt.

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger.

Som hovedregel kan du anvende Grænseguiden.dk uden at give nogen personlige oplysninger om dig selv.

GG modtager dog de personlige oplysninger, herunder e-mail adresse, brugernavn og password, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsmail eller oprettelse som bruger samt ved deltagelse i konkurrencer på GG. Dette er valgfri services, som til enhver tid kan afmeldes, ligesom du altid kan lukke din konto ved henvendelse til GG.

GG anvender desuden cookies. Cookies er data (en tekstfil) som lagres i din browser om GG, så GG kan genkende dig som bruger. En cookie indeholder information om brugerens indstillinger og andre data brugt af webserveren, herunder om brugernavn og login mv. Hvis du ikke ønsker, at GG identificerer din computer ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af cookies fra i din browser. Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer.

For hvert besøg på hjemmesiden registrerer GG desuden visse oplysninger til statistisk brug, herunder

brugerens type af browser, styresystem, og adfærd på hjemmesiden og internettet.

GG anvender de indsamlede oplysninger til at registrere og administrere brugerkonti, til at administrere konkurrencer, til udsendelse af nyhedsbreve til de brugere, der har tilmeldt sig vores nyhedsmail, til at besvare spørgsmål mv., til at imødegå evt. ulovlige aktiviteter, til at måle interessen for hjemmesiden og de enkelte forhandlere/tilbud samt til at forbedre disse og til generelt at udvikle hjemmesiden og tilpasse denne til dine brugeroplevelser.

Vær opmærksom på, at mailformularer mv. på GG ikke sendes krypteret. Hvis din forespørgsel skal beskyttes, bør du derfor anvende almindelig post.

Personoplysninger afgivet på GG anvendes kun af GG, og GG videregiver kun personlige data i den udstrækning lovgivningen kræver det. Vi videregiver aldrig personoplysninger til tredjeparter, herunder til de forhandlere, der er angivet på GG.

GG indeholder links til eksterne hjemmesider. Disse hjemmesider er ikke omfattet af denne personpolitik, og der henvises derfor til de enkelte hjemmesider for oplysning, om disse hjemmesiders behandling af personoplysninger.

Du er altid velkommen til at henvende dig til GG med spørgsmål om datasikkerhed og behandling af personoplysninger, herunder hvis du ønsker indsigt i de personoplysninger vi har om dig, eller ønsker at vi sletter personlige oplysninger.

GG kan kontaktes ved fremsendelse af post til Syddanske Medier, Banegårdspladsen 1, 6700 Esbjerg, via mailformularen på GG eller med e-post sendt til hni@jv.dk.

Grænseguiden.dk kan kontaktes ved fremsendelse af post til selskabets adresse Syddanske Medier, Banegårdspladsen 1, 6700 Esbjerg eller med e-post til hni@jv.dk.