GrænseGuiden.dk

Dansk tandlæge i Flensborg

Bent Borg

 Nøgleordet er service.

 

Grænseguiden har besøgt tandlæge Dr. Bent Borg i den centrale del af Flensborg. Vi vil gerne vide lidt mere om, hvor meget billigere tandbehandlinger egentlig er syd for grænsen, og hvorfor. Kan det betale sig for danskerne at køre et godt stykke vej for at komme til tandlæge? Og hvor mange gør det? Og så vil vi gerne præsentere mennesket bag behandlingerne.

Bent Borg er født i Flensborg og voksede op som en del af det danske mindretal i Sydslesvig. Han blev student fra Sønderborg Statsskole i 1975 og har en solid uddannelse bag sig med en doktorgrad fra Universitetshospitalet Eppendorf, som er en del af Universitetet i Hamborg, og hvor han var indskrevet som doktorand fra 1985 til 1988.  Han er  grunduddannet tandlæge fra Københavns Tandlægehøjskole med afslutning i 1981.

Da han ikke umiddelbart  fik sit ønskejob i Danmark, rejste han til Sverige, hvor han arbejdede i kort tid. Siden kom han tilbage til Flensborg-området og efter videreuddannelsår i andre praksis valgte han at grundlægge sin egen klinik  i 1984.  Så der er 30 års jubilæum næste år.

Bent Borg lægger stor vægt på, at han er det, han selv kalder ”hus-tandlæge”. Det betyder, at han kender sine patienters historie, fordi rigtig mange patienter har valgt at lægge deres tandsundhed i hænderne på ham og hans klinik i ganske mange år efterhånden.

Det betyder ikke, at Borg ikke er specialist, tværtimod.  To dage om ugen udfører han diverse kæbekirurgiske indgreb i generel anæstesi  (fuldnarkose) på St. Franziskus Hospitalet, der er nærmeste nabo til klinikken.

Klinikken i ”medicentrum am franziskus” er på 450 m2 og har 6 behandlingsrum.

40-45 % af patienterne er danske, og antallet er stigende. Det er naturligvis i høj grad et spørgsmål om priser,  at danskerne valfarter til klinikken i stort antal. En tandbehandling kan her fås til væsentlig lavere pris, end den samme behandling koster i Danmark. Besparelsen udgøre typisk mellem 30 og 40 % afhængig af behandlingstypen.

Vi har spurgt Bent Borg, hvordan denne temmelig store prisforskel opstår. ”Her i Tyskland er tandlægerne bundet af en ”Gebühren-Ordnung”, forklarer Bent Borg. ”Der findes simpelthen en fortegnelse over, hvor meget man må tage for diverse behandlinger spændende fra den helt ordinære tandbehandling til broer, kroner og implantater.  Der er ingen slinger i valsen. I Danmark er tandlægerne efterhånden stort set frit stillet i deres prisfastsættelse på en lang række former for tandbehandling.” Han har selv været ude for at blive ringet op af en repræsentant for den danske tandlægeforening, der opfordrede ham til at  ”holde op med den prisdumping”, som det blev udtrykt. ”Danskerne har vænnet sig til, at det er dyrt at gå til tandlæge. Det skal de blive ved med!” Sådan lød det glade budskab. Bent Borg er en mand med egne meninger. Og den yderst kontante opfordring til at sætte priserne i vejret, hverken ville eller kunne han følge.

En anden væsentlig grund til klinikkens succesrate hos danskerne er, at man her uden problemer kan klare sig med kommunikation på dansk. Naturligvis taler Bent Borg selv dansk, og det samme gør flere af klinikassistenterne. De danske patienter behøver dermed ikke at frygte for misforståelser. Og så er der jo altså også lige det der med åbningstiderne.

Klinikken i Flensborg holder åbent alle hverdage fra kl. 8 til kl. 19, med undtagelse af fredag,  ”da går vi ved 17.00 tiden” – alle årets uger. Der er også tilknyttet en særskilt profylakse afdeling, der tager sig af tandrensninger, bl.a. med udvidede tandrensninger der afgjort kan forebygge  mere omfangsrige parodontosebehandlinger.  ”Langt flere tænder bliver jo i munden på folk i dag, end det var tilfældet tidligere”, fortæller Bent Borg.

”Sådan går det, fordi opmærksomheden på tandsundheden bliver større og større.”

Et parameter, man bestemt ikke skal glemme, er naturligvis kvaliteten. Også her kan Bent Borg være med i første række. ”Flere og flere danske tandlæger forsøger at tilnærme sig de tyske priser for at beholde deres kunder. For at opretholde indtjeningen sender mange tandlæger derfor krone-bro-arbejde til Kina eller f.eks. Tjekkiet. Her koster disse ting nemlig kun en brøkdel af samme arbejde, udført i Danmark. Til gengæld kan kvaliteten svinge meget. Og er der lavet en fejl, er der meget langt til Kina.” Bent Borgs klinik får ikke lavet broer, kroner og lignende i udlandet.  Alt bliver produceret  lokalt. Det medfører også, at arbejde og materialer er omfattet af den tyske ”Produkt-Schutz” på 2 år.  Klinikken giver på det tekniske produkt endda 5 års garanti.

Det første besøg hos tandlægen er en forundersøgelse, hvor der blandt andet tages røntgenbilleder og aftryk til gipsstudiemodeller. Denne undersøgelse udgør grundlaget for den plan, der herefter kan lægges for fremtidige tandbehandlinger.

”Ja, vi gør tingene med tysk grundighed, og vores priser er billige sammenlignet med de danske normalpriser. Men det er naturligvis ikke gratis – heller ikke hos os”, slutter Bent Borg med et skævt smil.

Se mere om klinikken på www.bentborg.com . Hjemmesiden er naturligvis også på dansk.

 

Inverview ved Elsa Holmer